VZDĚLÁVÁNÍ ČAVLMZ 2021 – CHIRURGIE – poslední přednáška ještě měsíc k vidění.

VZDĚLÁVÁNÍ ČAVLMZ 2021 – CHIRURGIE – poslední přednáška ještě měsíc k vidění.

Stream Chirurgie mini

Vážené kolegyně a kolegové,

sekce chirurgů představila sérii 5 odborných webinářů, kde jsme se potkávali oe od února každý poslední čtvrtek v měsíci a postupně vám představili přednášky vybraných odborníků v oblasti ortopedie a chirurgie malých zvířat. Věříme, že jste si z cyklu odnesli nové poznatky do svého odborného působení.

Záznam z poslední přednášky 24. 6. 2021 MVDr. Ondřej Pomahač na téma Komplikace TPLO, můžete sledovat až do konce července ve video zóně

Přednášku s MVDr. Tomášem Weidenhofrem na téma TPLO modifikované metody a jejich využití, můžete ve stejném prostoru sledovat ještě do konce června 2021.

Registrace na poslední přednášku je ještě možná ZDE v průběhu července 2021.

Všechny webináře jsou kreditovány dle vzdělávacího systému KVL

CENA: Pro členy ČAVLMZ + členy chirurgické sekce = ZDARMA, pro členy ČAVLMZ = 400,- Kč, pro nečleny = 800,- Kč

Další aktuality
přejít na archiv aktualit