VOLBY 2021

VOLBY 2021

kolotoč návrhu FB CAVLMZ 2021 (6)

Vážené kolegyně a kolegové,

jak mnozí víte, v tomto roce probíhají v České asociaci veterinárních lékařů malých zvířat z. s.,
VOLBY do prezidia na volební období 2022 – 2024.
Dovolte nám vás touto cestou pozvat k volbám, ale taky vyzvat ty z vás, kteří máte chuť se aktivně podílet na dění a rozvoji asociace, nebo se dokonce ujmout vedení v prezidiu, ke kandidatuře.

V případě  vašeho zájmu budeme velice rádi, když nám stručně popíšete vaši vizi, kam by se měla ČAVLMZ ubírat a připojíte krátké profesní CV. Vše můžete posílat na cavlmz@cavlmz.cz, a to nejpozději do 15. 9. 2021. 
Koncem září pak představíme celé členské základně, kompletní kandidátní listinu.

Volby proběhnou v prezenční formě v průběhu plenárního zasedání, 6. 11. 2021, na závěr odborného programu 29. Výroční konferenci v Třebíči, v Hotelu ATOM, na kterou Vás  tímto srdečně zveme.

Prezidium ČAVLMZ

Další aktuality
přejít na archiv aktualit