Vážení kolegové, členové ČAVLMZ!

Veterinární medicína malých zvířat je v současnosti natolik širokým polem, že je zcela přirozeným trendem postupné a stále užší zaměřování veterinárních lékařů na jednotlivé obory. Protože v České republice nemáme respektovaný systém specializací, vidíme vznik a činnost odborných sekcí jako vhodnou možnost organizovaného kontinuálního vzdělávání s užším zaměřením.

Chceme, aby hybnou silou fungování odborných sekcí byla vnitřní potřeba podobně motivovaných lidí vzdělávat se, specializovat a získávat praktické dovednosti. Takto utvořená skupina kolegů by měla být schopna lépe sledovat cíle, které si podle svých skutečných potřeb sama stanoví a měla by být schopna lépe sdílet své poznatky a problémy. Základní filozofií fungování odborných sekcí ČAVLMZ, je vytvořit zázemí pro kolegy, kteří mají eminentní zájem o obor a chtějí aktivně k rozvoji tohoto oboru přispívat na straně jedné.
Na druhé straně je potom předávaní znalostí a dovedností těchto kolegů (členů odborných sekcí), ve vzdělávací činnosti pro běžné praktiky, absolventy případně i studenty veterinárního lékařství.

Cíle:

  • podpořit a umožnit konání specializovaných seminářů a workshopů nebo webinářů pro členy odborných sekcí pod vedením předních zahraničních specialistů
  • organizovat “basic” či mírně pokročilé semináře pro všechny ostatní kolegy či studenty se zájmem o daný obor, organizovat tedy srozumitelné, finančně dostupné vzdělávání pro všechny ostatní
  • podpořit studenty a jejich vzdělávání


V dlouhodobém horizontu doufáme, že se ve vedení odborných sekcí objeví čeští bordovaní specialisté. Nechceme, aby odborné sekce byly elitářskými kluby, ale kluby „zapálených“ lidí schopných vzdělávat sebe, vzdělávat ostatní a přispívat k rozvoji oboru jako takového.

Pokud vás myšlenka vzniku odborných sekcí zaujala, vstupte do sekcí a vytvořte spolu s námi životaschopná zájmová sdružení aktivních profesionálů. Tímto krokem můžeme výrazně posunout svůj vlastní profesní rozvoj i obor jako takový a zároveň přispět ke zvýšení respektu veřejnosti vůči profesi veterinárního lékaře.

Tešíme sa na společnou spolupráci v rámci oborových sekcí,
Vaše ČAVLMZ