Felinní medicína

Z cyklu felinní medicíny Vám ve 2 přednáškách dr. Černá představí novinky v terapiích a diagnostice.

  1. 7. 10. 2021 – MVDr. Petra Černá – webinář (2 přednášky)
    • Co je nového v terapii a diagnostice FIP?
    • Využití inovativních terapeutických přístupů a popis kazuistik

Čas: 18:00 – 20:00
Délka: 2 x 60 min přednášky
Cena:

  • Cena pro členy ČAVLMZ: 500,- Kč
  • Cena pro nečleny ČAVLMZ: 700,-Kč