Bezpečnost používání robenacoxibu u koček s chronickým muskuloskeletálním onemocněním

Bezpečnost používání robenacoxibu u koček s chronickým muskuloskeletálním onemocněním

animal paw print icon

Jonathan N King, Wolfgang Seewald, Sophie Forster, Gabriele Friton, Derek E Adrian, B Duncan X Lascelles. Clinical safety of robenacoxib in cats with chronic musculoskeletal disease. J Vet Intern Med 2021 Jul 1. doi: 10.1111/jvim.16148.

Chronická muskuloskeletální onemocnění (osteoartritida a degenerativní onemocnění kloubů) je u koček významnou příčinou morbidity. K terapii se používají nesteroidní antiflogistika, nicméně povětšinou chybí údaje o jejich bezpečnosti. Do této studie bylo zařazeno celkem 449 koček s chronickým muskuloskeletálním onemocněním. Jednalo se o zaslepenou randomizovanou studii, kdy 222 kočkám byla aplikován robenacoxib a 227 koček dostávalo placebo. Výsledky studie najdete zde:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jvim.16148


Image source: https://www.vecteezy.com/