Úvodní slovo

Rádi bychom vám představili program Vzdělávání ČAVLMZ na rok 2024. Letošní ročník se ponese v duchu „Zpátky k základům“ čímž pokračujeme v 6- letém rolovacím vzdělávacím cyklu, kde představíme každý rok 4 základy z různých oborů a jako bonus některá více specifikovaná témata

více informací: https://www.cavlmz.cz/aktuality/vzdelavani-cavlmz-2024/


CAVLMZ VZ2024 ban693x346

POZOR ZMĚNA – registraci ČLENSTVÍ a registraci na AKCE najdete v jednom systému

Těšíme se na vás.
Tým ČAVLMZ