ČAVLMZ byla založena v roce 1993, je členem Světové asociace veterinárních lékařů malých zvířat (WSAVA) a Federace evropských asociací veterinárních lékařů malých zvířat (FECAVA). Úzce spolupracuje s obdobnými organizacemi v okolních zemích, s Komorou veterinárních lékařů ČR a se Státní veterinární správou ČR.

ČAVLMZ – Cíl a cesty k němu

Stanovy ČAVLMZ

Prezidium ČAVLMZ


MVDr. Miloš Urban prezident

milos.u@centrum.cz

MVDr. Vojtěch Novák, Cert.VA 1. viceprezident

novakv@jaggypraha.cz

MVDr. Ludmila Bicanová res.ECVIM- CA (Oncology) 2. viceprezident

lidabicanova@gmail.com

MVDr. Tomáš Fiala člen prezidia

fiala@aavet.cz

MVDr. Tomáš Weidenhöfer člen prezidia

weidenhofer@seznam.cz

MVDr. Ondřej Cita člen prezidia

ondra.cita@gmail.com

MVDr. Václav Bartoš člen prezidia

vaclav-bartos@seznam.cz