ČAVLMZ byla založena v roce 1993, je členem Světové asociace veterinárních lékařů malých zvířat (WSAVA) a Federace evropských asociací veterinárních lékařů malých zvířat (FECAVA). Úzce spolupracuje s obdobnými organizacemi v okolních zemích, s Komorou veterinárních lékařů ČR a se Státní veterinární správou ČR.

ČAVLMZ – Cíl a cesty k němu

Stanovy ČAVLMZ – změny schválené 6. 11. 2021

Prezidium ČAVLMZ


cita new

MVDr. Ondřej Cita Prezident ČAVLMZ

ondra.cita@gmail.com

Bartoš ČB

MVDr. Václav Bartoš 1. viceprezident ČAVLMZ

vaclav-bartos@seznam.cz

Urban ČB

MVDr. Miloš Urban 2. viceprezident ČAVLMZ

milos.u@centrum.cz

Novák ČB

MVDr. Vojtěch Novák, Cert.VA člen prezidia

novakv@jaggypraha.cz

Bicanová ČB

MVDr. Ludmila Bicanová res.ECVIM- CA (Oncology) člen prezidia

lidabicanova@gmail.com

Fiala ČB

MVDr. Tomáš Fiala člen prezidia

fiala@aavet.cz

Kreček CB

MVDr. Jan Křeček člen prezidia

j.krecek@atlas.cz

Nowak ČB

MVDr. Jakub Nowak člen kontrolní komise

nowak.jakub@seznam.cz

Vanousova ČB

MVDr. Radka Vaňousová člen kontrolní komise

r.vanousova@volny.cz

EV ČB

MVDr. Eduard Voldřich člen kontrolní komise

voldrich@veterinazbraslav.cz