Kardiologická sekce (KS) je volné sdružení veterinárních lékařů malých zvířat specializujících se na problematiku onemocnění srdce především psů a koček. Členství v KS je založeno na dobrovolnosti a dodržení stanov KS, jež jsou uvedeny níže.

Kardiologická sekce vznikla jako seskupení veterinárních lékařů – kardiologů za účelem výměny odborných zkušeností a výměny informací na pravidelných setkáních či seminářích. Postupem času se KS ujala tvorby tzv. Doporučených postupů a vypracování ozdravných kardiologických programů pro chovatelské kluby.

Kontakt

MVDr. Michal Fiedler, fiedler@vetcardio.czP

Dokumenty ke stažení:

Pro členy sekce

Bližší informace pro členy sekce naleznete v “Členská zóna – kardiologická sekce