Najdete nás na nové adrese www.cavs.info

Posláním asociace je zvyšování kvality práce veterinárních sester a péče o jejich profesní růst. ČAVS je od roku 2015 členem VETNNET – Evropské sítě organizací zabývajících se vzdělávání veterinárních sester a veterinárních techniků/techniček. Cílem ČAVS je poskytovat řadu vzdělávacích programů, které veterinárním sestrám umožní zkvalitnit péči o pacienty a být tak tou nejlepší podporou veterinárních lékařů.

Česká asociace veterinárních sester (ČAVS) byla založena, aby:

  • Reprezentovala profesi veterinárních sester
  • Podporovala pokračující rozvoj odborné péče a profesionality veterinárních sester
  • Umožnila zvyšování kvalifikace sester díky vzdělávacím programům
  • Vytvořila podmínky pro další rozvoj profese veterinárních sester v této rychle se měnící době

Chceme společně s Vámi zvýšit úroveň vzdělání veterinárního středního personálu v Čechách. Převzali jsme vzor vzdělávání veterinárních sester v Anglii a naším cílem je:

  • Získání nezbytných praktických dovedností
  • Zlepšit kvalitu naší práce
  • Nastavit stejný standard znalostí sester v rámci ČR a EU
  • Předávání zkušeností mezi pracovišti v rámci ČR a EU
  • Po získání kreditů možnost práce na zahraničních klinikách

Dokumenty

Kontakty

Vedení sekce ČAVS:  Veronika Hanslová

Kontakt vedení ČAVS:  cavsczech@gmail.com

Sekretariát ČAVLMZ/ČAVS: cavlmz@cavlmz.cz

Facebookhttps://www.facebook.com/CAVSCR

Instagram https://www.instagram.com/cavs_czech/

Pouze pro členy

Více obsahu naleznete na webu cavs.info po přihlášení.

V sekci asociaci sester členům nabízíme přístup k E-learning videím, které jsou kategorizovány.