Pro členy sekce

Onkologická sekce sdružuje veterinární lékaře věnující se problematice veterinární onkologie a pomáhá jejich dalšímu odbornému růstu. Umožňuj všem svým členům vzájemné sdílení nejnovějších poznatků v oblasti veterinární onkologie, působí v oblasti vzdělávání a přispívá k rostoucímu povědomí o veterinární onkologii a jejích diagnostických a terapeutických možnostech v ČR. Má za cíl zlepšovat úroveň péče o veterinární onkologické pacienty a dostupnost informací o možnostech terapie pro majitele těchto zvířat. Přispívá k principům medicíny založené na důkazech (evidence-based medicine) a na etických pravidlech ve veterinární onkologii v ČR.

Kontakty

MVDr. Ludmila Bicanová lidabicanova@gmail.com

Vedení onkologické sekce

MVDr. Tomáš Fiala, MVDr. Jana Langerová, MVDr. Jakub Pfeifr, MVDr. Josef Zatloukal Ph.D., MVDr. Ludmila Bicanová

Pro členy sekce

Bližší informace pro členy sekce naleznete v „Členská zóna – onkologické sekce

Přílohy

Onkologická společnost ČAVLMZ

Obecná veterinární onkologie

 1. Patofyziologie vzniku nádorových onemocnění
 2. Obecné zásady diagnostiky onkologických onemocnění
  1. Význam hematologického a biochemického vyšetření krve
  2. Zobrazovací diagnostika
  3. Cytologie
   1. Cytologie mízních uzlin
   2. Cytologie kostní dřeně
   3. Cytologie hrudník a břicho
  4. Histopatologie
  5. Molekulární metody
  6. Staging nádorových onemocnění
 3. Možnosti terapie onkologických onemocnění
  1. Chemoterapie
  2. Chirurgická terapie
  3. Radioterapie
  4. Biologická léčba
  5. Adjuvantní terapie
   1. Adjuvantní terapie okulárních tumorů
  6. Paliativní terapie
 4. Paraneoplastický syndrom
 5. Přístup k onkologickému pacientovi

Speciální veterinární onkologie

 1. Onkologická onemocnění kůže a podkoží
 2. Onkologická onemocnění gastrointestinálního traktu
 3. Onkologická onemocnění urogenitálního traktu
 4. Onkologická onemocnění dýchacího systému
 5. Onkologická onemocnění nervového systému
 6. Onkologická onemocnění hematopoetického systému
 7. Onkologická onemocnění endokrinního systému
  1. Endokrinní tumory pankreatu
  2. Gastrointestinální neuroendokrinní tumory
  3. Endokrinní tumory nadledvin
  4. Endokrinní tumory thyroidey a parathyreoidey
  5. Endokrinní tumory hypofýzy
 8. Onkologická onemocnění muskuloskeletálního aparátu
  1. Osteosarkom
  2. Ostatní onkologická onemocnění skeletu
  3. Onkologická onemocnění svaloviny
 9. Ostatní onkologická onemocnění
 10. Onkologická onemocnění ostatních živočišných druhů

Zajímavé odkazy