Onkologická sekce sdružuje veterinární lékaře věnující se problematice veterinární onkologie a pomáhá jejich dalšímu odbornému růstu. Umožňuje všem svým členům vzájemné sdílení nejnovějších poznatků v oblasti veterinární onkologie, působí v oblasti vzdělávání a přispívá k rostoucímu povědomí o veterinární onkologii a jejích diagnostických a terapeutických možnostech v ČR. Má za cíl zlepšovat úroveň péče o veterinární onkologické pacienty a dostupnost informací o možnostech terapie pro majitele těchto zvířat. Dále přispívá k principům medicíny založené na důkazech (evidence-based medicine) a na etických pravidlech ve veterinární onkologii v ČR.

Členství v sekci je zpoplatněno částkou 500,-Kč ročně a podmíněno základním členstvím typu lékař (i zaměstnanec či student) v asociaci ČAVLMZ.

Poslání Onkologické společnosti ČAVLMZ

Kontakty

MVDr. Ludmila Bicanová
lidabicanova@gmail.com

Pouze pro členy