Hodnocení koncentrace elektrolytů u pacientů s kongestivním selháním srdce

Hodnocení koncentrace elektrolytů u pacientů s kongestivním selháním srdce

animal paw print icon

Marine Roche-Catholy, Iris Van Cappellen, Laurent Locquet, Bart J G Broeckx, Dominique Paepe, Pascale Smets. Clinical relevance of serum electrolytes in dogs and cats with acute heart failure: A retrospective study. J Vet Intern Med 2021 Jun 7. doi: 10.1111/jvim.16187

U pacientů s kongestivním selhání srdce se objevují různé elektrolytové abnormality. Pravděpodobně se jedná o výsledek aktivity systémů renin – angiotensin – aldosteron a arginin – vasopresin a také o vliv diuretické léčby, která je u těchto pacientů zahajována. Do studie bylo zařazeno celkem 46 psů a 34 koček s akutním kongestivním selháním srdce, u kterých byly sledovány elektrolytové abnormality. Nejčastěji byla zjišťována hypochloremie, která by mohla sloužit jako ukazatel závažnosti onemocnění a terapeutické odpovědi u psů s akutním kongestivním selháním srdce. Podrobnosti jsou zde:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jvim.16187


Image source: https://www.vecteezy.com/