Invazivní mykotické infekce u koček

Invazivní mykotické infekce u koček

animal paw print icon

Na rozdíl od povrchových mykotických infekcí jako je např. dermatofytóza jsou invazivní mykotické infekce charakterizovány penetrací mikroorganismů do tkání. Mohou postihovat určitou oblast nebo se šířit krví nebo lymfatickými cestami. Nejčastějším zdrojem plísní je prostředí, některé mají zoonotický potenciál. Vývoj mykotické infekce závisí na interakci mezi patogenem a obranyschopností hostitele.

Téma invazivních mykotických infekcí je zpracováno ve dvou přehledových článcích. V prvním je uveden diagnostický postup a zmíněny jsou hlavní problémy (např. kryptokokóza, histoplazmóza, blastomykóza, kokcidiomykóza, sporotrichóza, aspergilóza a další), jejich klinické prezentace a možnosti vyšetření.

V druhém článku je pak zpracována terapie invazivních mykotických infekcí – použitelné přípravky, mechanismus jejich účinku, farmakokinetika, farmakodynamika a nežádoucí účinky.

Není bez zajímavosti, že hlavní autorka obou článků patří mezi spíkry letošního mezinárodního kongresu felinní medicíny.

BARRS, V., et al. Invasive fungal infections and oomycoses in cats 1. Diagnostic approach. J Feline Med Surg 2024;26:1-22.

https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/1098612X231219696

BARRS, V. et al. Invasive fungal infections  and oomycoses in cats  2. Antifungal therapy. J Feline Med Surg 2024;26:1-16.

https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/1098612X231220047


Image source: https://www.vecteezy.com/

Další aktuality
přejít na archiv aktualit