Pankreatitida koček

Pankreatitida koček

animal paw print icon

Forman MA et al. ACVIM consensus statement on pancreatitis in cats. J Vet Intern Med 2021; https://doi.org/10.1111/jvim.16053

Pankreatitida koček představuje diagnostický a mnohdy i terapeutický oříšek. Jedná se o poměrně časté onemocnění, u kterého nebyla zjištěna žádná predispozice. Pankreatitida bývá zjišťována společně s dalšími problémy jako jsou diabetes mellitus, chronické enteropatie, lipidóza jater, nefritida nebo imunitně zprostředkovaná hemolytická anémie. Valná většina případů pankreatitidy koček je považována za idiopatické. Klinické příznaky jsou nespecifické a zahrnují zejména apatii, anorexii, zvracení a průjem nebo hubnutí. Skupina autorů, která zahrnovala pět internistů, jednoho radiologa a jednoho klinického a jednoho anatomického patologa, připravila konsenzus o pankreatitidě koček – její etiologii, patofyziologii, klinických příznacích, diagnostice a managementu.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jvim.16053


Image source: https://www.vecteezy.com/

Další aktuality
přejít na archiv aktualit