Stanovisko ČAVLMZ – POMOC UKRAJINĚ

Stanovisko ČAVLMZ – POMOC UKRAJINĚ

kolotoč návrhu FB CAVLMZ 2021 (1)

Stanovisko a výzva ČESKÉ ASOCIACE VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ MALÝCH ZVÍŘAT k aktuálnímu dění v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině

Ačkoliv komentovat politické dění a globální témata nám nepřísluší, nelze tuto událost tiše ignorovat, a to ani z pohledu odborné profesní organizace, která nás, veterinární lékaře v oboru malých zvířat, všechny spojuje, ani z osobního lidského pohledu jako občanů svobodné demokratické země.

Na virtuálním jednání prezídia a přítomných vedoucích sekcí Asociace ČAVLMZ dne 1. 3. 2022 jsme se na úvod shodli, že pod tíhou informací z válkou postižené Ukrajiny předřadíme běžnou agendu Asociace společné podpoře Ukrajině a jejím občanům v nerovném boji s ruskou agresí, invazí a arogancí. Po vzájemné diskuzi a odsouzení tohoto hrůzného jednání s poukázáním na vlastní (ještě československou) nedávnou historickou zkušenost, jsme se shodli na nutnosti hmatatelné podpory Ukrajiny v její obraně proti ruské agresi. Neboť žádná slova v tuto chvíli nebudou dostatečná k vyjádření absolutní podpory práva na svobodu, nezávislost a obranu před stupňujícími se válečnými událostmi na Ukrajině.

Tímto stanoviskem se snažíme reprezentovat nejen náš osobní postoj, dále i většinový postoj občanů ČR, ale zároveň reprezentovat i postoj členů naší Asociace, a tedy i vás, vážených členů Asociace ČAVLMZ…

Stanovisko v plném znění naleznete níže:

MVDr. Ondřej Cita
Prezident Asociace ČAVLMZ


VETERINÁŘI BEZ HRANIC ČR

jménem profesora Davida Modrého, ředitele společnosti o.p.s.  VETERINÁŘI BEZ HRANIC ČR, nám dovolte dát tady prostor i jejich aktivitě zacílené na pomoc ukrajinským občanům přicházejícím v důsledku konfliktu do ČR se svými zvířaty.  

„Utíkat před válkou je hrozné a fakt, že řada prchajících sebou bere psy a kočky je obdivuhodný stejně jako pro spoustu z nás pochopitelný. Dlouhá řada z vás již různou formou pomáhá a naše aktivity by se snad daly propojit. Peněz není na žádné straně nazbyt a i naše prostředky jsou omezené. Tam, kde již péči bezplatně nabízíte, bychom mohli přispět např. úhradou krmiva pro majitele zvířat v nouzi. V některých lokalitách bychom mohli zprostředkovat pomoc ukrajinsky mluvících studentů při tlumočení.“

Připojujeme kontaktní formulář a trojjazyčné letáčky:

Více informací najdete na webu PRCHÁME SPOLU.
Kontakt projektu: MVDr. Barbora Červená, bara.cervena@gmail.com; tel:+420 776 469 986
Sdílení informací a možnosti finanční podpory projektu je možné přes link DARUJME

Prof. MVDr. David Modrý PhD.
Ředitel / Veterináři bez hranic


Další aktuality
přejít na archiv aktualit