RESTART sekce managementu veterinárních praxí

RESTART sekce managementu veterinárních praxí

obrazek Management

Vážené kolegyně a kolegové,

s potěšením vám chceme dát na vědomí, že vedení sekce managementu veterinárních praxí se ujala dvojice: Mgr. Luisa Počtová a Ing. Jolana Šlachtová, která přináší nové vize a plány do r. 2022.
Hlavní změny a směr:
* umožnit v rámci členství vstup do asociace/sekce manažerům a vedoucím klinik (nejenom lékařům a sestrám)
* podpořit certifikaci a standardizaci
* nabídnout vzdělávací program pro manažery praxí a širší veterinární komunitu
* zatraktivnit prostory sekce a umožnit přístup k odborným materiálům pro členy sekce
* vytvořit aktivní prostor na sociálních sítích ke sdílení zkušeností
a mnoho dalších inovací, se kterými vás budeme postupně seznamovat a brzo představíme konkrétní program sekce.

V neposlední řadě chceme tímto poděkovat dosavadnímu týmu sekce managementu ve složení MVDr. J. Jahoda, MVDr. M. Urban, MVDr. S. Počta za jejich přínos a dlouholetou činnost pro sekci, na kterou můžeme teď navázat.

Další aktuality
přejít na archiv aktualit