Bc. Kateřina Štiblická MSc.,

Bc. Kateřina Štiblická MSc.,

Bc. Kateřina Štiblická MSc.,

Seminář i workshopy vede Bc. Kateřina Štiblická MSc., které se živí řešením problémového chování koček. Spolupracuje s veterináři, věnuje se přednáškové činnosti a publikuje články i vyjádření v médiích. Mentoruje studenty i profesionály z oboru.

Je první českou absolventkou magisterského oboru Klinické chování zvířat na univerzitě v Lincolnu, který má jako jediný ve Spojeném Království akreditaci od ASAB. Učila se přímo od Daniela Millse, předního evropského odborníka a autora mnoha vědeckých a odborných publikací (BSAVA a další).

Více informací o její činnosti najdete na jejích webových stránkách ZDE.