Sekce – chirurgická

Sekce – chirurgická

Chirurgická sekce je volné sdružení veterinárních lékařů zaměřujících se na chirurgii nebo ortopedii malých zvířat, především psů a koček. Členství v chirurgické sekci je založeno na dobrovolnosti a dodržení stanov chirurgické sekce. Hybnou silou fungování chirurgické sekce je vnitřní potřeba podobně motivovaných lidí vzdělávat se, specializovat a získávat praktické dovednosti. Takto utvořená skupina kolegů by měla být schopna lépe sledovat cíle, které si podle svých skutečných potřeb sama stanoví, a sdílet své poznatky a problémy. 

Základní filozofií fungování chirurgické sekce je vytvořit zázemí pro kolegy, kteří mají eminentní zájem o obor a chtějí aktivně k rozvoji tohoto oboru přispívat.  Druhou stranou téže mince je předávaní znalostí a dovedností běžným praktikům, absolventům, případně i studentům veterinárního lékařství.  Konkrétně chceme podpořit a umožnit konání vysoce specializovaných seminářů a workshopů pro členy odborných sekcí pod vedením předních zahraničních specialistů. Také chceme organizovat “basic” či mírně pokročilé semináře pro všechny ostatní kolegy či studenty se zájmem o daný obor. Organizovat tedy srozumitelné, finančně dostupné vzdělávání pro všechny ostatní.

Činnost chirurgické sekce byla oficiálně obnovena na ustavujícím zasedání 12. 11. 2016 v Brně, jak vyplývá ze zápisu a přiložené prezenční listiny.  Činnost sekce se řídí stanovami pro odborné sekce ČAVLMZ, jak byly schváleny na výroční konferenci ČAVLMZ v roce 2016. 

Kontakty

MVDr. František Luňák, frantisek.lunak@gmail.com