Kardiologická sekce (KS) je volné sdružení veterinárních lékařů malých zvířat specializujících se na problematiku onemocnění srdce především psů a koček. Členství v KS je založeno na dobrovolnosti a dodržení stanov KS, jež jsou uvedeny níže.

Kardiologická sekce vznikla jako seskupení veterinárních lékařů – kardiologů za účelem výměny odborných zkušeností a výměny informací na pravidelných setkáních či seminářích. Postupem času se KS ujala tvorby tzv. Doporučených postupů a vypracování ozdravných kardiologických programů pro chovatelské kluby.

Kontakt

MVDr. Michal Fiedler, fiedler@vetcardio.cz

Historie a dosavadní činnosti sekce

První snahy o založení jakési skupiny veterinárních lékařů se společným zájmem o kardiologii se objevují již v r. 1998 – 1999. Myšlenka ale nebyla uvedena v život, neboť podle názoru mnohých kolegů chyběl pro toto uskupení odborný garant. Teprve na začátku r. 2002 se několik veterinárních lékařů z různých koutů republiky dohodlo, že založí tuto skupinu i přes to, že základní předpoklad pro založení sekce – odborný garant – nebyl naplněn.

Veterinární lékaři se zájmem o tento obor se sešli poprvé na popud Dr. Najmana dne 7.9.2002 v Praze. Sešlo se zde 17 veterinářů, byl zvolen předsedající (Dr. Najman) a matrikář (Dr. Růžková). Již z tohoto prvního setkání vzešlo několik podnětů pro budoucí činnost skupiny. Jako jedním z prvních bylo získání statutu odborné kardiologické sekce v rámci ČAVLMZ, což se na jaře 2003 skutečně podařilo. Od podzimu r. 2002 do jara r. 2004 se KS sešla celkem čtyřikrát na seminářích v Pohořelicích u Brna (2x), v Želivě a v Pardubicích díky úsilí Dr. Scheera a Dr. Růžkové. Kromě zajímavých kazuistik byla probírána další témata, především sestavení tzv. doporučených postupů při léčbě srdečních onemocnění, a příprava spolupráce s chovatelskými kluby v zavádění ozdravných resp. monitorovacích programů vrozených srdečních vad. Nejdále pokročila tato spolupráce s klubem plemene KKCHS ohledně vrozené mitrální insuficience tohoto plemene.

Kromě těchto pravidelných setkání KS především zásluhou Dr. Najmana uspořádala na jaře 2003 v Praze ve spolupráci s oftalmologickou sekcí seminář se zahraničním přednášejícím (Karsten Schober z Německa). Na podzim 2003 v rámci výroční konference ČAVLMZ pak Dr. Kvapil zajistil samostatný seminář KS se zahraničním speakrem (Andreas Kosztolich z Rakouska).

Další setkání členů KS se uskutečnlo ve Sportcentru na Bradech u Jičína ve dnech 19. – 20. června 2004. Zazněly zde velmi zajímavé příspěvky Dr. Najmana o měření funkce levé komory, Dr. Šoltyse o možnostech kardiostimulace u psů a fibrilaci síní. Dr. Hořejš předvedl praktickou ukázku kardiologického vyšetření psa ultrazvukem.

Jakýmsi vrcholem v činnosti KS byla spolupráce členů KS na organizaci výroční konference ČAVLMZ s mezinárodní účastí (prof. Fox, USA, Dr. Ganczar, Polsko) v roce 2005.

Kardiologická sekce vyvíjí v současné době velké úsilí při sestavování tzv. doporučených postupů. Dokončeny jsou doporučené postupy při srdečním selhání pro veterinární lékaře.

Dalším stěžejním kamenem činnosti KS je tvorba a uvedení do praxe ozdravných programů jednotlivých chovatelských klubů, jejichž počet neustále roste.