Sekce – management veterinárních praxí

Sekce – management veterinárních praxí

Sekce Management veterinárních praxí je přímým pokračovatelem sekce Certifikační.

Změna názvu a celkového zaměření sekce byla schválena na prosincovém zasedání Certifikační sekce jako logické vyústění dynamiky certifikačních procesů a potřeby posouvat se dále ve vedení a řízení veterinárních praxí.

V roce 2019 dostal celý proces certifikací jasný rámec. Ustálily se veterinární standardy, ve výběrovém řízení byla zvolena mezinárodní certifikační autorita BUREAU VERITAS, která provádí audity veterinárních praxí podle normy ISO 9001 v konsenzu právě s veterinárními standardy.
Ve druhém pololetí roku 2019 byly provedeny první audity na pilotních klinikách, konkrétně:
Medipet, Zlín
Zelená veterina, Hořovice
Horská veterinární klinika, Trutnov

Všichni již certifikovaní se shodli na jednom:
Byť je certifikační proces procesem náročným a vyžaduje mnohé změny, především v myšlení a přístupu k celému komplexu veterinární praxe, jeho přínos je jednoznačně pozitivní. Při certifikacích se všem podařilo zkvalitnit přístup k pacientům, zlepšit poskytované služby, najít a eliminovat chyby, nastavit jednoznačné algoritmy a v důsledku výrazně zlepšit ekonomiku praxe.

Pro koho je tedy sekce Management veterinárních praxí určena?
Pro všechny veterináře, ale i neveterináře, manažery veterinárních praxí, kteří mají zájem o zkvalitňování poskytovaných služeb.
Pro všechny, kteří se chtějí posouvat dál nejen ve veterině, ale i v oborech veterinářům dosud poněkud cizích, jako je management, ekonomika malého podniku, řízení lidských zdrojů atd..
Pro všechny, kteří chtějí jít s dobou.

Členství v sekci není zpoplatněno, je nutno být členem ČAVLMZ.
Certifikace praxe není podmínkou členství, pokud to ale se svou praxí myslíte vážně, bude certifikace dalším krokem, který uděláte.

KONTAKT

Mgr. Luisa Počtová luisa.poctova@gmail.com
Ing. Jolana Šlachtová slachtova@alfavet.cz

PRO ČLENY SEKCE

Bližší informace pro členy sekce naleznete v členské zóně