MDDr. Ján Staněk

MDDr. Ján Staněk

mddr. jan stanek

MDDr. Ján Staněk získal doktorský titul v roce 2019 a současně dokončuje postgraduální studium. V tuto chvíli pracuje jako asistent na Klinice zubního lékařství LF a FN a na Klinice ústní čelistní a obličejové chirurgie FNOL.

Vzdělání:

– Doktorský titul na LF v roce 2019
– Dokončuje postgraduální vzdělávání

Zkušenosti s vědecko-výzkumnou prací:

– 4 publikace v žurnálech s impakt faktorem , 4 publikace v recenzovaných časopisech, Survival of Prosthodontic Restorations Luted with Resin-Based versus Composite-Based Cements: Retrospective Cohort Study (2022)
Protetické ošetření chybějícího horního špičáku u implantátu s bukálním sklonem (2019)
– Uvolnění šroubku v abutmentu: příčiny,mechanismus vzniku, komplikace a management (2020)

Bar fracture of implant-retained overdenture: Protocol of a systematic review and meta-analysis (2021)
– Jako spoluautor: Unicone plus vs unicone – in vitro studie cyklické únavy při různých teplotách okolního prostředí (2020)
ZIRCONIA CERAMICS: PROPERTIES AND CLASSIFICATION. (2022)
– Czech and Slovak Dental Students’ Oral Health-Related Knowledge, Attitudes, and Behaviours (KAB): Multi-Country Cross-Sectional Study (2022)
– Aphthous stomatitis in COVID-19 patients: Case-series and literature review. Dermatol Therapy (2021)

Cystické lézie maxilofaciálnej oblasti a možnosti chirurgické liečby (2021)
Effectiveness of dentin pre-treatment on bond strength of two self-adhesive resin cements compared to an etch-and-rinse system: An in vitro study (2021)
– Autorství kapitoly v zahraniční monografii Advanced cement-based materials, 3 řešené granty IGA LF