Doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM

Doc. MVDr. Vladimír Jekl Ph.D. Dipl. ECZM

European Recognized Specialist in Zoological Medicine (Small Mammal)
Zakládající člen ČSVS
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

e-mail: jeklv@vfu.czVladimirJekl@gmail.com

Narozen 21. 10. 1977 v Hlinsku v Čechách, studium na FVL VFU Brno ukončil v roce 2002. Doktorskou disertační práci obhájil a titul Ph.D. získal v roce 2006 na FVL VFU Brno v oboru Choroby malých zvířat.

V roce 2009 se stal evropsky uznávaným specialistou v oboru medicíny drobných savců a získal titul „Diplomate of the European College of Zoological Medicine (Small Mammal). V roce 2014 splnil požadovaná kritéria ECZM a titul „Diplomate“ mu byl prodloužen o dalších 5 let.

Od roku 2015 je hostujícím vyučujícím (adjunct profesor) na Department of Veterinary Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine, Purdue University, USA.

V roce 2016 úspěšně obhájil na VFU Brno habilitační práci „Degu (Octodon degus) a pet and laboratory animal with the emphasis on dental disease“ a s účinností od 14. 3. 2016 byl rektorem VFU Brno jmenován docentem pro obor Choroby psů, koček a zájmových zvířat.

Na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno působí od roku 2002, v současné době se podílí na přednáškové a výukové činnosti v českém i anglickém jazyce. Je vyučujícím předmětů Choroby plazů, ptáků a drobných savců, Choroby exotických zvířat, Klinická morfologie obratlovců a Welfare koček a zájmových zvířat. Je garantem a přednášejícím předmětu Nemoci králíků a kožešinových zvířat a Choroby králíků a kožešinových zvířat.

V rámci Kliniky chorob plazů, ptáků a drobných savců se podílí na ambulantním a hospitalizačním provozu kliniky.

Ve vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti je zaměřen na medicínu drobných savců a jeho hlavními specializacemi jsou chirurgie měkkých tkání, stomatologie, zobrazovací metody a interní medicína drobných savců.

Jako přednášející se účastní nejen teoretické a praktické výuky studentů VFU Brno, ale také postgraduálnímu vzdělávání veterinárních lékařů v České Republice, Evropě a USA. V rámci svého oboru patří mezi nejžádanější přednášející v Evropě.

Účastní se výuky Summer school of exotic medicine and surgery a European School for advanced veterinary Studies (ESAVS) courses – Exotic Pets Medicine & Surgery.

Je autorem nebo spoluautorem více než 300 odborných publikací týkající se problematiky medicíny exotických zvířat. Je spoluautorem knih BSAVA Manual of Rodents and Ferrets, BSAVA Manual of Rabbit Imaging, Surgery and Dentistry a Klinické toxikologie.