Doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM

Doc. MVDr. Vladimír Jekl Ph.D. Dipl. ECZM

European Recognized Specialist in Zoological Medicine
(Small Mammal)
Zakládající člen ČSVS
Veterinární klinika Jekl & Hauptman
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Vladimír Jekl graduoval na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno v roce 2002. Dále pracoval na Klinice chorob ptáků, plazů a drobných savců. V roce 2006 získal titul Ph.D. – stomatologie drobných savců a v roce 2016 obhájil titul docent v oboru Choroby psů, koček a zájmových zvířat.

V roce 2009 se stal Evropsky uznávaným specialistou v oboru Medicína a chirurgie drobných savců a získal titul „Diplomate of the European College of Zoological Medicine (Small Mammal Medicine and Surgery), což je nejvyšší klinický titul v daném oboru v Evropě. V roce 2014 a 2019 opakovaně splnil požadovaná kritéria ECZM a titul „Diplomate“ mu byl prodloužen o dalších 5 let. Jako přednášející se účastní výuky studentů veterinární medicíny a  postgraduálního vzdělávání veterinárních lékařů v České republice, Evropě a USA.

Je autorem nebo spoluautorem více než 400 publikací týkající se problematiky medicíny exotických zvířat. Je spoluautorem knih Nemoci drobných savců, BSAVA Manual of Rodents and Ferrets, 2nd ed; BSAVA Manual of Rabbit Imaging, Surgery and Dentistry, Practical Veterinary Dental Radiography, Klinické toxikologie a dalších. Je editorem Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice – Reproduction  a Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice – Respiratory Disorders.