MVDr. Jiří Jahoda

MVDr. Jiří Jahoda

je už od dětství fascinován přírodou (člen kroužků entomologie a ochránců přírody) Po absolvování gymnázia ve Zlíně pracoval jako zootechnik, a pak absolvoval Vysokou školu veterinární v Brně s promocí v r.1993. Začínal jako asistent na soukromé veterinární klinice MVDr. Milana Snášila, CSc., a v roce 1995 založil veterinární praxi Medipet, kde působí dodnes. Jeho primární specializace je ortopedie a chirurgie.

Je aktivním členem např. KVL, ESVOT nebo ČAVLMZ, kde působil v  období 2015 -2019 i ve vedení prezídia. Dodnes aktivně usiluje o certifikaci veterinárních praxí, a to právě prostřednictvím vedení sekce Managementu veterinárních praxí v rámci ČAVLMZ.

Publikační činnost v časopisech: Veterinářství (člen redakční rady), Svět psů, Pes – přítel člověka, Zdraví zvířat