MVDr. Lucie Panáková

MVDr. Lucia Panáková, Dip. ECVD

absolvovala VFU, obor všeobecné veterinární lékařství v r. 2002.

Po ukončení studia nastoupila na jednoroční Intership na Klinice interní medicíny malých zvířat na LMU Univerzitě v Mnichově.

V letech 2004 – 2007 pracovala jako rezident veterinární dermatologie pod vedením Dr. Hans-Joachima Kocha DipECVD a Dr. Stefanie Peters na soukromé klinice. Současně absolvovala dermatohistopatologický tréning na veterinárních univerzitách v Mnichově a Bernu.

Lucia svůj rezidentní pobyt zakončila závěrečnou zkouškou v r. 2009 a stala se boardovaným specialistou ve veterinární dermatologii – Diplomate of the European College of Veterinary Dermatology – DipECVD.

Pracovní aktivity zahájila v r. 2009 na klinice Jaggy Praha a později nastoupila na univerzitě Vetmeduni Vienna, Rakousko, kde působí jako dermatolog a pedagog do současnosti. V Bratislavě poskytuje dermatologický servis, je spoluzakladatelkou firmy Laboklin s.r.o. na Slovensku, Lucia se také podílela na založení Slovenské společnosti veterinární dermatologie v r.2013.

Lucia je od roku 2003 členkou ESVD (Evropské společnosti veterinárních dermatologů), od r. 2012 členkou prezídia ESVD, od r. 2009 členkou ECVD (European College of Veterinary Dermatology). Ve výzkumu se zabývá otitidami a jejich managementem, dále výzkumem komparativní alergologie ve spolupráci s humánními alergology (Messerli Institut Vetmeduni Vienna).

Lucia přednáší pravidelně na Slovensku, v České republice, Rakousku, Rusku a také na Ukrajině. Od roku 2010 je lektorem veterinární dermatologie pro studenty na Vetmeduni Vienna, Rakousko. Publikuje v zahraničních časopisech.