MVDr. Michal Fiedler

MVDr. Michal Fiedler EMSAVM

Absolvoval veterinární univerzitu v Brně v roce 2009 (MVDr.). V roce 2016 absolvoval European School for Advanced Veterinary Studies s zaměřením na kardiologii (ESAVM – Cardiology).
V rámci studia absolvoval četné stáže na zahraničních univerzitních pracovištích a referenčních klinikách se zaměřením na kardiologii. Od roku 2012 pravidelně přednáší v oblasti kardiologie v České republice a v zahraničí. Dr. Fiedler je dále autorem mnoha národních článků a publikací. V roce 2014 byl přijat do programu PawPeds, který se mimo jiné zabývá screeningem HCM u koček. V současné době pracuje na veterinární klinice ve Slaném a dále jako externista na dalších klinikách v ČR. Zabývá se predevším echokardiografickou diagnostikou srdečních chorob, holterovskou diagnostikou arytmií, screeningem DCM u dobrmanů a HCM u koček.