binary comment

MVDr. Petra Přinosilová, Ph.D.

Oboru se věnuji profesionálně od roku 2001. Na Veterinární univerzitě Brno jsem pracovala jako veterinární lékař na odděleních reprodukce a vnitřních chorob Kliniky chorob psů a koček. Během dalších 17 let na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství jsem 12 let vedla laboratoř pro spermatologii a andrologii. Vyzkoušela jsem si různé metody a postupy konzervace semene zvířat a založila spermobanku psího semene.

Řadu zkušeností mi poskytl roční americký pobyt na Yale University ve Sperm Physiology Laboratory v New Havenu.

Během své vědecké praxe jsem se podílela na 45 publikacích a 6 aplikovaných výsledcích včetně patentu. Své zkušenosti získávám a předávám na zahraničních i tuzemských konferencích.

Kromě reprodukce psů se podílím na reprodukci zvířat v zoologických zahradách.