Tomáš Fichtel

MVDr. Tomáš Fichtel se narodil 1969 v Brně. Zde vystudoval gymnázium a po jeho ukončení se věnoval studiu na VFU (vysoká škola veterinární) v Brně, Fakultě všeobecného veterinárního lékařství. V roce v roce 1994 ukonči studium a byl graduován doktorem veterinární medicíny. Poté krátce působil v privátní praxi jako všeobecný veterinární lékař. Vedle toho absolvoval odborné pobyty na privátních pracovištích v Rakousku a Německu. Poté se v roce 1996 vrátil zpět na Fakultu veterinárního lékařství VFU jako akademický pracovník. V roce 2004 obhájil dizertační práci na téma „Vznik a vývoj parodontitis apicalis čtvrtého maxilárního premoláru u psa“. V současné době stále působí na KCHPK Veterinární University Brno, oddělení chirurgie, kde se vedle všeobecné chirurgie zabývá především stomatologií a orofaciální chirurgií. Je školitelem studentů doktorandského studijního programu (Ph.D.) – 2 dokončení a diplomantů – 8 dokončených na FVL Veterinární University Brno. Je autorem a spoluautorem celkem 105 článků, vědeckých a odborných publikací. Dále pak řešitel a spoluředitel 4 výzkumných projektů a spoluautor 2 průmyslových patentů.

Je členem European Veterinary Dental Society (EVDS), členem Österreichische Gesellschaft für Tierärztliche Zahnheilkunde  (ÖGTZ).

Vzdělání:

  • VFU Brno, Fakulta veterinárního lékařství, absolvoval MVDr. 1994
  • Obdržení titulu Ph.D v roce 2004

Stáže:

  • Odborný pobyt na privátních pracovištích v Rakousku a Německu

Publikace:

  • Early Analgesic Efficacy of Morphine, Butorphanol, Lidocaine, Bupivacaine or Carprofen After Periodontal Treatment in Dogs (Rauser, P (Rauser, Petr); Fichtel, T (Fichtel, Tomas)
  • Occurrence site of canine oral lesions: a retrospective study of 659 cases (Putnova, B (Putnova, Barbora); Burova, J (Burova, Jana); Georgiou, M (Georgiou, Marilena); Fichtel, T (Fichtel, Tomas); Stehlik, L (Stehlik, Ladislav); Frgelecova, L (Frgelecova, Lucia); Skoric, M (Skoric, Misa)