Tlumení bolesti – Proč a jak? Klasicky, akupunkturou, psychomaticky?

Tlumení bolesti – Proč a jak? Klasicky, akupunkturou, psychomaticky?

Vážené kolegyně a kolegové! Dovolujeme si Vás pozvat na seminář určený praktickým veterinářům Tlumení bolesti – Proč a jak? Klasicky, akupunkturou, psychosomaticky? Chtěli bychom představit vysoce aktuální každodenní téma tlumení bolesti v širších souvislostech pohledem Diplomovaného specialisty – anesteziologa Joosta J. Uilenreefa DVM, MVR, DIPECVAA, NL, který v současnosti vede rezidenty v Utrechtu a přednáší po celé Evropě.

Dalším z přednášejích je Samantha Lindley BVSc,RCVS,UK,http://www.longviewveterinaryservices.com/about/, která je ve Velké Británii vysoce respektovanou lektorkou akupunktury, autorkou knih a spoluautorkou manuálů vydávaných BSAVA. Seznámí nás se současným pohledem na akupunkturu z hlediska medicíny založené na důkazech a možným využitím akupunktury při tlumení bolesti.

Na závěr nám představí MUDr. Jarmila Klímová specialistka v psychiatrii s druhou atestací a vedoucí a odborný garant Konzultačního a terapeutického institutu Praha psychosomatickou medicínu včetně jejích možností, jak zvládat bolest. Jsme přesvědčeni, že téma tlumení bolesti nahlížené jak z vysoce odborného tradičního pohledu, tak i z nyní netradičních úhlů nám všem rozšíří horizonty. Prospěje našim pacientům, přesvědčí naše klienty, že jsme ti, kteří neustrnuli a neustále hledají nové přístupy ve veterinární medicíně.

Seminář pořádáme sice v termínu výstavy Vetfair, ale netradičně nedaleko Kongresového centra Aldis.

Semináři bude v pátek 8.4. 2016 předcházet na Střední odborné veterinární škole v Hradci Králové praktický workshop organizovaný Dr. Vojtěchem Novákem. Hlavním lektorem bude již jmenovaný Joost Uilenreef, diplomovaný anesteziolog působící na univerzitě v Utrechtu.

S organizačními dotazy se obracejte na pí Ing. Barboru Fryčovou, která nově vede sekretariát ČAVLMZ.

Na shledanou se těší
Miloš Urban, prezident ČAVLMZ

Program

8:00–9:00registrace
9:00–9:10zahájení semináře
MVDr. Miloš Urban, prezident ČAVLMZ
9:10–10:00Proč tlumit bolest v klinické praxi?
Joost J. Uilenreef DVM, MVR, DipECVAA, NL
10:00–10:50Rozpoznání a vyhodnocení bolesti u společenských zvířat (pes, kočka, králík…)
Joost J. Uilenreef DVM, MVR, DipECVAA, NL
10:50–11:10Přestávka na kávu
11:10–12:00Tlumení bolesti: strategické načasování, volba analgetik podle typu bolesti a nežádoucí účinky
Joost J. Uilenreef DVM, MVR, DipECVAA, NL
12:00–14:00Přestávka na oběd
14:00–14:50Veterinární akupunktura – Staré umění nebo moderní medicína?
Samantha Lindley BVSc MRCVS, UK
14:50–15:40Veterinární akupunktura – neurofyziologie a mechanismus
Samantha Lindley BVSc MRCVS, UK
15:40–16:00Přestávka na kávu
16:00–16:50Veterinární akupunktura – její možnosti při tlumení chronické bolesti
Samantha Lindley BVSc MRCVS, UK
16:50–17:40Principy psychosomatické medicíny, psychosomatická bolest
MUDr. Jarmila Klímová
17:40–18:10Panelová diskuze
18:10–18:25Plenární zasedání ČAVLMZ
>