Praktický seminár pokročilej ortopédie – Žilina 18.-20.8.2016

Praktický seminár pokročilej ortopédie – Žilina 18.-20.8.2016

Vážení priatelia, v prílohe Vám posielame pozvánku na ortopedický workshop, ktorý organizuje firma Lyssetky spolu s Dr.G.L.Rovesti z Talianska 19.-20. augusta 2016 – v priestoroch Veterinárnej kliniky Žilina, Ul. Sv. Cyrila a Metoda 7, na Slovensku. Určite bude priestor aj na konzultácie Vašich ortopedických kazuistík s ostatnými kolegami a aj priamo s prednášajúcim. Vzhl’adom k obmedzenej kapacite budú účastníci akceptovaní podl’a poradia, ako sa budú prihlasovať. Uprednostnení budú veterinári, ktorí sa prihlásia na obidva dni. V prípade akýchkol’vek otázok píšte na e-mail lyssetjy@lyssetky.sk, alebo na tel. č. +421 905 512 015.

Gian Luca Rovesti DRMEDVET, DIPL. ECVS

Je ortopéd a hlavne veľký praktik. Účastníci jeho kurzov sa naučia aký konkrétny postup zvoliť u konkrétneho pacienta a ako to urobiť minimálne invazívnym spôsobom. Jeho kurzu by sa mal zúčastniť každý ortopéd. Dr. Rovesti – absolvent Univerzity v Parme (1982) pôsobí od začiatku svojej kariéry na Veterinárnej klinike M.E.Miller v talianskom Cavriago. Pôsobil tiež na univerzitách v Zürichu, v USA (Colorado, Florida, Sev. Karolína, Texas.) V r.1997 zložil skúšku z veterinárnej chirurgie ECVS. Má za sebou viac než 150 vystúpení na rôznych prednáškach a seminároch, okrem iného prednášal aj na stretnutiach Americkej asociácie veterinárnych chirurgov ACVS. V rokoch 2009-2010 pôsobil ako konzultant na viedenskej veterinárnej univerzite. Na klinike M.E.Miller je šéfom chirurgie. Je autorom asi 60 publikácií, z ktorých mnohé boli zverejnené v medzinárodných časopisoch.

>