UPSKILL: LCC – základy chirurgickej terapie (SK/CZ)

UPSKILL: LCC – základy chirurgickej terapie (SK/CZ)

Detaily
Jednodenný kurz zameraný na diagnostiku a klinické rozhodovanie u pacientov s ruptúrou predného skríženého väzu. Účastníci si prakticky nacvičia prístup ku kolennému kĺbu pomocou artrotómie / mini-artrotómie, posúdenie meniskov, parciálnu meniscektómiu a hemimenistektómiu. Ďalej si účastníci osvoja plánovanie, limitácie a prevedenie zákrokov pre stabilizáciu ruptúry predného skríženého väzu pomocou extrakapsulárnych techník – tibio-fabelárna sutúra podľa Flo, stabilizácia pomocou TightRope®.

Program:

  • 09:00 – 11:00 Teoretický úvod: ‘‘Ruptúra predného skríženého väzu u psov a mačiek‘‘
  • 11:00 – 11:15 Prestávka
  • 11:15 – 12:30 Teoretický úvod: ‘‘Ruptúra menisku u psov a mačiek‘‘
  • 12:30 – 13:30 Obedná prestávka (obed v cene kurzu)
  • 13:30 – 17:30 Wet-Lab: Prístup ku kolennému kĺbu, miniartrotómia, posúdenie meniskov,parciálna meniscektómia, extrakapsulárna stabilizácia podľa Flo, TightRope® technika.
  • 17:30-17:45 Záverečná diskusia

Kurz se bude konat 24. února 2024 v Bratislavě.

Kurzovné je 745 € (bez DPH). Členové chirurgické sekce mají 10 % slevu z této ceny.

Členové chirurgické sekce mají 10 % slevu na všechny vzdělávací akce Upskill.vet

Více informací o akci, program a registraci naleznete ZDE.

Pokud si nevíte rady s objednávkou nebo se nemůžete přihlásit do systému gMEM kontaktujte nás na emailové adrese clenstvi@cavlmz.cz.

logo upskill big

>