UPSKILL: Neurochirurgia (SK/CZ)

UPSKILL: Neurochirurgia (SK/CZ)

Detaily

Ochorenia chrbtice a miechy vo veterinárnej praxi malých zvierat sú pomerne častým problémom. Cieľom tohto kurzu je preto oboznámiť sa s najčastejšími ochoreniami miechy a ich terapiou. Teoretická časť sa zameria na časté chirurgické a nechirurgické problémy miechy s dôrazom na klinické rozdiely medzi nimi. Zameriame sa na správne klinické rozhodovanie, diagnostiku a v tiež na liečbu takýchto ochorení. Praktická časť sa zameria na indikácie, kontraindikácie a techniky odberu mozgovomiechového moku (cisternálna a lumbálna punkcia), ako aj na prístupy a základné neurochirurgické zákroky chrbtice malých zvierat (ventrálny slot a hemilaminektómia).

Program 1. den

  • 09:00 – 10:45 Teória: chirurgické a nechirurgické ochorenia torakolumbálnej chrbtice – diagnostika, terapia, možnosti RTG verzus CT verzus MRI
  • 10:45 – 11:00 Prestávka
  • 11:00 – 12:00 Teória: odber mozgovomiechového moku: klinický význam, vyšetrenie
  • 12:00 – 13:00 Wet-Lab: odber mogovomiechového moku (cisternálna a lumbálna punkcia)
  • 13:00 – 14:00 Obedná prestávka (obed v cene kurzu)
  • 14:00 – 17:30 Wet-Lab: chirurgický prístup k torakolumbálnej chrbtici (hemilaminektómia)

Program 2. den

  • 09:00 – 11:30 Teória: chirurgické a nechirurgické ochorenia krčnej chrbtice – diagnostika, terapia, možnosti RTG verzus CT verzus MRI
  • 11:30 – 12:30 Obedná prestávka (obed v cene kurzu)
  • 12:30 – 15:30 Wet-Lab: ventrálny slot

Kurz se bude konat 19. – 20. říjen 2024 v Bratislavě.

Kurzovné pro registraci do 31. 7. 2024 = 1250 € (bez DPH)

Kurzovné pro registraci od 1. 8. 2024 = 1450 € (bez DPH).

Členové chirurgické sekce mají 10 % slevu z těchto cen.

Členové chirurgické sekce mají 10 % slevu na všechny vzdělávací akce Upskill.vet

Více informací o akci, program a registraci naleznete ZDE.

Pokud si nevíte rady s objednávkou nebo se nemůžete přihlásit do systému gMEM kontaktujte nás na emailové adrese clenstvi@cavlmz.cz.

logo upskill big

>