Urgentní a intenzivní péče v praxi malých zvířat

Urgentní a intenzivní péče v praxi malých zvířat

Seminář se koná 14.ledna 2017 v hotelu Holiday Inn v Brně a 15.ledna v hotelu Step v Praze. Je určený pro praktické veterinární lékaře a specializovaný střední veterinární personál. Absolventi získají přehled a znalosti použitelné denně ve své praxi. Pro registrované členy ČAVLMZ sleva 30% z kongresového poplatku.

Program

8:00 – 8:30   Registrace
9:00 – 9:50   Infuzní terapie
9:50 – 10:40 Koloidy vs. Krystaloidy
10:40 – 11:00 Coffeebreak
11:00 – 11:50 Krevní produkty a tranfuzní léčba
11:50 – 12:40 Léčba bolesti na pohotovosti / JIP
14:40 – 14:10 Oběd
14:10 – 15:00 Dechová nedostatečnost
15:00 – 15:50 Hodnocení funkce plic
15:50 – 16:10 Coffeebreak
16:10 – 17:00 Přehledné hodnocení acidobazického stavu
17:00 … Diskuze, dotazy, ukončení akce

Kongresový poplatek

Cena 4.950,- Kč s DPH.
Pro registrované členy ČAVLMZ sleva 30% z kongresového poplatku. K úhradě kongresového poplatku lze využít MH body.

Přihlášku a podrobnější informace naleznete na stránkách www.mhvet.cz

>