Atopická dermatitis

Atopická dermatitis

animal paw print icon

Marsella, R. Atopic Dermatitis in Domestic Animals: What Our Current Understanding Is and How This Applies to Clinical Practice. Vet Sci 2021 Jul 2;8(7):124.

Atopická dermatitis je onemocnění, které postihuje nejen člověk, ale i zvířata. V posledních letech došlo u psů k velkému posunu v pochopení tohoto problému, k dispozici jsou i nové terapeutické možnosti. Kromě psů se ale atopická dermatitis vyskytuje i u koček nebo koní. Tento článek předkládá souhrnné informace o atopické dermatitidě u jednotlivých druhů zvířat, včetně patogeneze a současných postupů při léčbě.

https://www.mdpi.com/2306-7381/8/7/124/htm


Image source: https://www.vecteezy.com/