„Cat Friendly“

„Cat Friendly“

animal paw print icon

Dobrá péče o kočky vyžaduje návštěvy veterinárních zařízení. Ty jsou ale typicky mimo vlastní teritorium a známé okolí koček, takže je jejich návštěva obvykle spojena s negativními zkušenostmi. Takové zkušenosti mohou spustit protektivní emoce, může se objevit fyziologický stres, které může ovlivnit klinické nálezy. Pokud se stres prohlubuje, může to být doprovázeno obtížemi při manipulaci nebo zvýšeným rizikem poranění veterinárního personálu, mohou být ovlivněny nálezy při klinickém a laboratorním vyšetření, může se prodlužovat doba zotavení a mohou nastat komplikace při opakovaných návštěvách.

Toto review popisuje, jakým způsobem je možné upravit prostředí veterinárního pracoviště tak, aby bylo co nejvíce přátelské ke kočkám („cat friendly“). Každá část kliniky, a dokonce i příprava na cestu na kliniku a vlastní způsob transportu mohou být vnímány s ohledem na potřeby koček tak, aby se minimalizovaly negativní vlivy. Je ale nutné kočky pochopit, porozumět jejich komunikaci a vnímání okolního světa. V článku jsou zmíněny obecné pilíře, na kterých je založeno vytváření prostředí přátelského pro kočky a jsou zmíněny kroky, jak tyto pilíře uplatnit v čekárnách, v ordinaci i na hospitalizaci.

A aby nedošlo k mýlce – veterinární klinika nemusí projít rozsáhlými stavebními úpravami, aby byla více „cat friendly“. V článku jsou zmíněny i postupy, jejichž uvedení do praxe je relativně jednoduché.

Tyalor, S., et al. 2022 ISFM/AAFP Cat Friendly Veterinary Environment Guidelines. J Feline Med Surg 2022, 24: 1133-1163.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1098612X221128763

Uspořádání veterinárního pracoviště tak, aby bylo co nejvíce přátelské ke kočkám, je začátek, ale určitě ne konec. Sebelepší prostředí moc nepomůže, pokud se ke kočkám přistupuje nevhodným způsobem. A o tomhle tématu pojednává druhý doporučovaný článek: jak správně komunikovat a manipulovat s kočkami, aby se jednalo o „cat friendly“ přístup.

Takový přístup je výhodný pro obě strany: kočky péči lépe snáší, jsou v menším stresu a lépe reagují. Díky tomu je ošetření pro všechny bezpečnější, vyšetření trvá kratší dobu a my získáváme i přesnější výsledky. Spokojenější je vlastně i ta třetí strana – tedy majitel.

Oba články jsou doprovázeny mnoha schématy, která problematiku lépe osvětlují, a bohatým obrazovým materiálem, který určitě pomůže ve zlepšení přístupu ke kočkám.

Rodan, I., et al. 2022 AAFP/ISFM Cat Friendly Veterinary Interaction Guidelines: Approach and Handling Techniques. J Feline Med Surg 2022, 24: 1093-1132.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1098612X221128760


Image source: https://www.vecteezy.com/

Další aktuality
přejít na archiv aktualit