Chronické enteropatie u psů

Chronické enteropatie u psů

animal paw print icon

Jergens AE, Heilmann RM. Canine chronic enteropathy-Current state-of-the-art and emerging concepts. Front Vet Sci 2022 Sep 21;9:923013. doi: 10.3389/fvets.2022.923013.

V posledních letech byla chronickým enteropatiím psů věnována velká pozornost. V roce 2010 byl publikován ACVIM Consensus Statement, včetně guidelines pro diagnostiku chronických enteropatie psů i koček. Díky tomu mohl být sjednocován přístup k pacientům s podezřením na toto onemocnění. Aktuální článek shrnuje současné poznatky o chronických enteropatiích psů – zmiňována je interakce mikrobiomu a hostitele, metabolické pochody, vztah se slizničním imunitním systémem a osa střevo – mozek.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9534534/pdf/fvets-09-923013.pdf


Image source: https://www.vecteezy.com/

Další aktuality
přejít na archiv aktualit