Infuzní terapie u psů a koček se sepsí

Infuzní terapie u psů a koček se sepsí

animal paw print icon

Montealegre, F., Lyons, B.M. Fluid therapy in dogs and cats with sepsis. Frontiers in Veterinary Science 2021;8:622127.

Sepse je definována jako život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená neadekvátní reakcí hostitele na infekci. K sepsi může dojít sekundárně po infekci kdekoliv v těle. Klinické příznaky se liší a jedním z projevů může být septický šok. V tomto článku je popsána patofyziologie sepse a hlavní část je věnována současným doporučením pro infuzní terapii u septických pacientů.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7947228/pdf/fvets-08-622127.pdf


Image source: https://www.vecteezy.com/

Další aktuality
přejít na archiv aktualit