Infuzní terapie při onemocnění plic

Infuzní terapie při onemocnění plic

animal paw print icon

ADAMANTOS, S. Fluid Therapy in Pulmonary Disease: How Careful Do We Need to Be? Front Vet Sci 2021 Aug 9;8:624833. doi: 10.3389/fvets.2021.624833.

Infuzní terapie představuje nedílnou a život zachraňující součást terapeutického postupu. Jsou ale stavy, kdy správné vedení infuzní terapie představuje skutečnou výzvu – mezi ně patří onemocnění plic. Toto mini-review vysvětluje dynamiku tekutin v plicích, vztah mezi infuzní terapií a plicní funkcí a zmiňuje přístupy ke specifickým problémům.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2021.624833/full


Image source: https://www.vecteezy.com/

Další aktuality
přejít na archiv aktualit