Klinická bezpečnost robenacoxibu u koček s muskuloskeletálním onemocněním

Klinická bezpečnost robenacoxibu u koček s muskuloskeletálním onemocněním

animal paw print icon

King, J.N., Seewald, W., Forster, s., et al. Clinical safety of robenacoxib in cats with chronic musculoskeletal disease. J Vet Intern Med 2021; 35: 2384-2394.

Chronické muskuloskeletální onemocnění zahrnující osteoartritidu a degenerativní onemocnění kloubů představují u koček významnou příčinu morbidity. V terapii se běžně používají nesteroidní antiflogistika, nicméně k dispozici není dostatek údajů o jejich bezpečnosti. V předkládané studii byla na velké skupině koček s chronickým muskuloskeletálním onemocněním hodnocena bezpečnost robenacoxibu ve srovnání s placebem. Byl sledován výskyt vedlejších účinků a abnormality ve vyšetření krve a moči. Výsledky najdete na přiloženém odkazu.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jvim.16148


Image source: https://www.vecteezy.com/

Další aktuality
přejít na archiv aktualit