Srovnání přístupů v terapii portosystémové anastomózy

Srovnání přístupů v terapii portosystémové anastomózy

animal paw print icon

Serrano, G., Devriendt, N., de Rooster, H., Paepe, D. Comparison of diet, lactulose, and metronidazole combinations in the control of pre-surgical clinical signs in dogs with congenital extrahepatic portosystemic shunts. J Vet Intern Med 2022 May 28.
doi: 10.1111/jvim.16464. Online ahead of print.

Vrozený portosystémový zkrat představuje abnormální cévní komunikaci mezi portálním a systémovým oběhem. To umožňuje krvi bohaté na toxiny obejít metabolizaci v játrech, přímo vstoupit do systémové cirkulace a tak způsobit celou škálu klinických příznaků, mezi něž patří hepatoencefalopatie nebo příznaky postižení trávicího nebo močového aparátu. Terapie portosystémové anastomózy může být konzervativní (kombinace podávání diety, laktulózy a/nebo antibiotik) a chirurgická. Dlouhodobé přežití je lepší u pacientů, kteří podstoupili chirurgický zákrok. Nicméně konzervativní přístup je velmi důležitý z hlediska stabilizace pacienta před případnou operací a po ní. Díky němu by mělo dojít ke zmírnění klinických příznaků, snížení rizika vyplývajícího z anestezie a omezení pooperačních komplikací. V rámci této randomizované klinické studie se autoři snažili zjistit, který z konzervativních přístupů bude mít větší vliv na výskyt klinických příznaků a vybrané laboratorní parametry. Výsledky studie najdete na přiloženém odkazu:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jvim.16464


Image source: https://www.vecteezy.com/