Status epilepticus

Status epilepticus

animal paw print icon

Fentem, R., et al. Risk factors associated with short-term mortality and recurrence of status epilepticus in dogs. J Vet Intern Med 2022 Jan 7. doi: 10.1111/jvim.16353. Online ahead of print.  

Status epilepticus u psů představuje život ohrožující stav, který má jak okamžité, tak dlouhodobé následky, a to nejen pro psa, ale i pro majitele. Rychlý terapeutický zásah je nezbytný, neboť dlouhotrvající status epilepticus snižuje účinnost léčby a zvyšuje riziko permanentního poškození. Navzdory léčbě ale mnoho pacientů nepřežije. Cílem tohoto článku bylo zjistit, jaké jsou rizikové faktory spojené s mortalitou a rekurencí status epilepticus po propuštění z hospitalizace. Které faktory byly identifikovány zjistíte na tomto odkazu:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jvim.16353


Image source: https://www.vecteezy.com/

Další aktuality
přejít na archiv aktualit