Toceranib fosfát v terapii insulinomu

Toceranib fosfát v terapii insulinomu

animal paw print icon

SHEPPARD-OLIVARES S, et al. Toceranib phosphate in the management of canine insulinoma: A retrospective multicentre study of 30 cases (2009-2019). Vet Rec Open. 2022 Jan 20;9(1):e27. doi: 10.1002/vro2.27. eCollection 2022 Dec.

Insulinomy jsou nejčastějšími tumory endokrinní části pankreatu. Jedná se o maligní nádory spojené s produkcí insulinu. Od toho se odvíjí i klinické příznaky, které vychází z hypoglykemie. V terapii se uplatňuje parciální pankreatektomie, nicméně samotná obvykle nestačí. Terapie dále zahrnuje změnu diety a životního stylu a / nebo farmakologickou léčbu. Jednou z možností je aplikace toceranib fosfátu. V této retrospektivní studii byl popsán způsob léčby insulinomu pomocí toceranib fosfátu, klinický dopad a případné vedlejší účinky.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8776903/pdf/VRO2-9-e27.pdf


Image source: https://www.vecteezy.com/