Trombocytóza koček

Trombocytóza koček

animal paw print icon

Trombocytóza může být klasifikována jako primární nebo sekundární. Primární trombocytóza je termín používaný pro vzácné myeloproliferativní onemocnění, které se také označuje jako esenciální trombocytemie. V případě sekundární (nebo také reaktivní) trombocytózy se počet trombocytů v periferní krvi zvyšuje v důsledku redistribuce nebo zvýšené produkce v reakci na primární onemocnění. V současnosti máme poměrně málo informací o trombocytóze koček, proto byla publikována retrospektivní studie 158 koček s trombocytózou. V této studii byly sledovány nejen souběžné choroby, ale také závažnost trombocytózy a výsledky byly srovnávány s kontrolní skupinou koček s normálním počtem trombocytů.

Howard, L.A., et al. Thrombocytosis in 158 cats (2011-2018). J Feline Med Surg 2023;1-7.

https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/1098612X231185680


Image source: https://www.vecteezy.com/

Další aktuality
přejít na archiv aktualit