Projevy hypertenzní encefalopatie u koček

Projevy hypertenzní encefalopatie u koček

animal paw print icon

Systémová hypertenze je dobře popsaný problém zejména starších koček. Mezi predisponující faktory patří chronické onemocnění ledvin, hypertyreóza nebo méně často hyperaldosteronismus. Pokud není žádná predisponující příčina odhaleno, hovoříme o idiopatické hypertenzi. To se týká až 40 % případů. Navzdory doporučením pravidelně měřit tlak krve bývá hypertenze obvykle odhalena až při poškození cílových orgánů (oči, centrální nervový systém, ledviny, kardiovaskulární systém). Nejčastějším projevem je hypertenzní retinopatie, méně často je popisována hypertenzní encefalopatie. Neurologické příznaky vyskytující se u koček v důsledku hypertenze jsou velmi variabilní. Objevit se mohou křeče, změny vědomí, vestibulární dysfunkce, změny chování, třes, náhlé kolapsy, cervikální ventroflexe a další. Do studie byly zařazeny kočky s diagnostikovanou hypertenzí a byl sledován výskyt a charakter neurologických příznaků.

Moretto, L., et al. Manifestations of hypertensive encephalopathy in cats. J Feline Med Surg, 2023,1-8. DOI: 10.1177/1098612X231153357.

https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/1098612X231153357


Image source: https://www.vecteezy.com/

Další aktuality
přejít na archiv aktualit