Tumory žaludku u psů

Tumory žaludku u psů

animal paw print icon

Araújo, D., et al. Canine Gastric Cancer: Current Treatment Approaches. Vet Sci 2022, Jul 26;9(8):383. doi: 10.3390/vetsci9080383.

První článek ze srpnových novinek se zaměří na žaludeční tumory u psů. Tumory žaludku představují méně než 1 % malignit. Nicméně výskyt může být podhodnocený vzhledem k tomu, že onemocnění bývá zjišťováno u starších psů a v pokročilých stádiích, což často vede k neochotě majitelů pokračovat v další diagnostice a terapii. V současnosti už víme víc o patogenezi gastrických tumorů a hledá se nejvhodnější léčba s nejlepšími výsledky (např. adjuvantní chemoterapie k chirurgickému zákroku). Ve veterinární medicíně nemáme dostatek informací o pacientech po resekci ani o úloze chemoterapie na progresi tohoto onemocnění. V tomto článku jsou popsány různé přístupy používané v terapii rakoviny žaludku u psů.

https://www.mdpi.com/2306-7381/9/8/383


Image source: https://www.vecteezy.com/

Další aktuality
přejít na archiv aktualit