Vakcinace a testování protilátek u koček

Vakcinace a testování protilátek u koček

animal paw print icon

Egberink, H., et al. Vaccination and Antibody Testing in Cats. Viruses. 2022 Jul 22;14(8):1602. doi: 10.3390/v14081602.

Naopak druhý článek informuje o vakcinaci koček, jejíchž guidelines pomáhají praktickým veterinářům v rozhodování, jak vakcinovat jednotlivce a skupiny koček. Po primovakcinaci se doporučuje revakcinace proti kočičímu kaliciviru a herpesviru v intervalu 1-3 let v závislosti na riziku infekce a každé tři roky proti panleukopenii koček. Doporučované intervaly jsou založeny na minimálním trvání imunity, které bylo určeno experimentálními studiemi. Existují ale individuální rozdíly v trvání této imunity. V takových případech by mohlo pomoct testování protilátek a tím by se dalo vytvořit optimální individuální vakcinační schéma. Kočky by se tak mohly vyhnout nadbytečným vakcinacím. V tomto review jsou uvedeny současné poznatky o testování protilátek u koček v různých situacích.  

https://www.mdpi.com/1999-4915/14/8/1602


Image source: https://www.vecteezy.com/

Další aktuality
přejít na archiv aktualit