XXXII. Sněm Komory veterinárních lékařů ČR 2024

XXXII. Sněm Komory veterinárních lékařů ČR 2024

KVL banner 02

Vážení kolegové, kolegyně,

Rádi bychom vás pozvali na 32. Sněm Komory veterinárních lékařů ČR, který se letos koná 1. 6. 2024 ve Wellness hotelu Babylon, Liberec.

Jedním z hlavních bodů programu bude schvalování nového profesního řádu, který mimo jiné obsahuje zavedení povinné pohotovostní služby veterinárních lékařů. Tento návrh má potenciál přímo ovlivnit vaši každodenní praxi.

Chystaná změna má zásadní význam pro všechny, kteří pracují v oblasti péče o malá zvířata. Dle prezidia je nezbytné, aby byl návrh diskutován a formován s důrazem na realitu praxí zaměřených na malá zvířata a s ohledem na zkušenosti, které v této oblasti veterinární lékaři malých zvířat mají. Je důležité, aby byly v novém profesním řádu zohledněny všechny aspekty pohotovostní služby, včetně definice jejích parametrů, dostupnosti a cenové úrovně.

Vaše účast je klíčová pro to, aby byl nový řád formulován s ohledem na potřeby veterinárních lékařů malých zvířat a zároveň reflektoval praxi a zkušenosti s poskytováním péče zvířatům a jejich majitelům.

Tímto vás žádáme o přímou účast. 

POZOR Pokud se sami zúčastnit nemůžete, máte možnost delegovat svůj hlas na některého z kolegů, který se sněmu osobně zúčastní. Tuto možnost lze využít do 21. května 2024.

Sněmovní přílohy, kde najdete přesné znění plánovaných úprav najdete na webu vetkom.cz a také pod tlačítky níže (vybrané pasáže).

KVL sněm pozvánka

Další aktuality
přejít na archiv aktualit