Cook AK, Evans JB. Feline comorbidities: Recognition, diagnosis and management of the cushingoid diabetic. J Feline Med Surg, first published January 6, 2021.

Kočičí pacienti mohou být mnohdy velmi komplikovaní, a to i kvůli jejich schopnosti pořídit si více problémů najednou. Hyperadrenokorticismus koček není běžný, nicméně představuje známou příčinu insulinové rezistence a je tak typicky spojován s diabetem mellitus.

Klinické příznaky hyperadrenokorticismu koček jsou často velmi mírné a bývají spíše připisovány souběžnému diabetu nebo procesu stárnutí. Diagnostika hyperadrenokorticismu ale může být obtížná.

Tento článek tak předkládá souhrn současných poznatků o hyperadrenokorticismu koček a zaměřuje se zejména na ty, u kterých současně probíhá i diabetes mellitus. Zmíněny jsou klinické příznaky, možnosti diagnostiky a jejich limity a také terapeutický přístup.

Víc se dočtete ZDE