Šárka Konířová

Šárka Konířová

konirova

Vystudovala SOŠ veterinární v Hradci Králové. Profesní dráhu odstartovala na veterinární klinice HK-vet. Po přestěhování do Prahy, pracovala na nonstop pracovišti Vetcentrum Duchek na pozici hospitalizační sestry, další rozvoj zaznamenala při práci na veterinární klinice Anima. V roce 2016 nastoupila na Animal Clinic – Bílá Hora jako sálová sestra, kde si oblíbila chirurgické obory.

Je aktivním členem výboru České asociace veterinárních sester podporující profesionalizaci povolání sester. Snaží se zvyšovat prestiž a podporovat správný směr vzdělávání v tomto oboru. Od roku 2019 je členem BVNA. V současné době pracuje jako technik simulační medicíny na Fakultě zdravotnických studií – Univerzity Pardubice.

Vzdělání:

– SOŠ veterinární v Hradci Králové

Praxe:

– Klinika HKvet
– Vetcentrum Duchek na pozici hospitalizační sestry
– Veterinární klinika Anima
– Animal Clinic – Bílá Hora jako sálová sestra, od roku 2016