Stránky Evropské společnosti veterinární onkologie

Logo Esvonc

Stránky The European canine lymphoma network (Evropská síť pro lymfom psů)

Logo Europea Canine Lymphona Network

Stránky Veterinary Cancer Society (Mezinárodní sdružení profesionálů ve veterinární onkologii)

Logo VCS

Stránky Veterinary Society of Surgical Oncology (Společnost veterinárních onkologických chirurgů)

Logo VSSO

Stránky Colorado State University Animal Cancer Center

Logo Colorado State University

Stránky Animal Cancer Foundation

Logo Animal Cancer Foundation

Stránky Animal Clinical Investigation (Společnost zabývající se spoluprací mezi veterinárními lékaři a farmaceutickým a biotechnologickým průmyslem)

Logo ACI

Stránky Center of Clinical Comparative Oncology (Síť odborníků zabývajících se zejména příčinami vzniku spontánních tumorů u malých zvířat)

Logo Center of clinical comparative oncology

Stránky Pracovní Skupiny pro Felinní Postinjekční Sarkom

Logo AVMA

Stránky National Cancer Institute

Logo NCI

Stránky Žurnálu Veterinary and Comparative Oncology

Logo VCO