MVDr. Václav Ceplecha, Ph.D., MRCVS

MVDr. Václav Ceplecha, Ph.D., MRCVS

Václav Ceplecha dokončil v roce 2013 magisterské studium na Fakultě veterinárního lékařství
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a dalších 6 lest působil na Oddělení vnitřních
chorob Kliniky chorob psů a koček jako asistent a věnoval se zejména problémům trávicího
aparátu a jater. V roce 2019 obhájil dizertační práci věnovanou diagnostice chronických
onemocnění jater se zaměřením na neinvazivní biomarkery jaterní fibrózy psů. Od roku 2020
pracuje jako internista na referenčním pracovišti Vale Referrals v Anglii. Václav má za sebou
bohatou přednáškovou činnost jak na tuzemských, tak i zahraničních akcích. Je autorem nebo
spoluautorem mnoha odborných a vědeckých prací.