MVDr. Vojtěch Novák, CertVA

MVDr. Vojtěch Novák, CertVA

Veterinární lékař, ředitel kliniky
Anesteziologie, kardiologie

  • FVL VFU Brno 1992
  • 2001 Certificate in Management with English, Sheffield Halam University
  • 2011 Certificate in Veterinary Anaesthesia, Royal College of Veterinary Surgeons, UK
  • Pracovní zkušenosti: Od roku 1993 všeobecná veterinární praxe v Praze
  • Veterinární ošetřovna Zlíchov;Spoluzakladatel Ošetřovny Paprsek
  • Veterinární nemocnice Libuš provozované v nepřetržitém provozu od prosince 1997
  • Absolvované stáže: 2007-2011 příprava na CertVA pod vedením Colette Jolliffe na Animal Health Trust, Newmarket, UK, vícečetné pobyty.
  • 2 měsíční stáž na kardiologickém oddělení Animal Medical Center, New York, NY
  • bývalý prezident ČAVLMZ a současný člen prezidia ČAVLMZ

Publikační činnost

  • od roku 2011 přednášková a výuková činnost pro veterináře, veterinární sestry a fyzioterapeuty v oboru anestézie a analgézie

Zájmy: cyklistika, cestování, yachting